Inkasso

Inkasso


Låt oss hjälpa dig

Vi skiljer oss från andra inkassoföretag på många sätt. Hos oss utgår ingen årlig avgift eller fasta arvoden. Vi arbetar nämligen resultatinriktat, vilket innebär att vi får betalt om du får betalt. NordKapital driver allt från enstaka ärenden till automatiserade fakturaflöden. Inget belopp är för stort eller litet. 

Låt oss hjälpa dig

Vi skiljer oss från andra inkassoföretag på många sätt. Hos oss utgår ingen årlig avgift eller fasta arvoden. Vi arbetar nämligen resultatinriktat, vilket innebär att vi får betalt om du får betalt. Vi driver allt från enstaka ärenden till automatiserade fakturaflöden. Inget belopp är för stort eller litet.

Så fungerar kostnadsfri inkasso

Skicka fakturan till oss

Vi driver in skulden

Ni följer ärendet via webben

Ni erhåller kapitalbeloppet helt kostnadsfritt

Ej betalt? Vi efterbevakar eller biträder juridiskt

Så fungerar kostnadsfri inkasso

Skicka fakturan till oss

Vi driver in skulden
Kostnader, ränta och övriga avgifter tillfaller oss
Ni erhåller hela kapitalbeloppet helt kostnadsfritt
Ej betalt? Vi efterbevakar eller biträder juridiskt

 

 

Har du fått ett inkassokrav?

 Har du fått en påminnelse eller ett kravbrev från oss? Logga in på
mina sidor eller kontakta oss för att diskutera ditt ärende. Där kan vi
hjälpa er med allt från enkla frågor till att slutreglera er skuld.

 

 

Får ni inte betalt?

När en kund inte betalar orsakar det ofta besvär. Ni riskerar inte
bara att förlora pengar, ni förlorar också värdefull tid. Låt istället
oss hjälpa er med att säkerställa era fordringar.

 

 

Kreditupplysningar

Vi ger dig full koll på dina kunder, leverantörer och konkurrenter.
Att inte veta vem du gör affärer med kan orsaka onödiga kreditförluster. 
Genom vår inloggning har du alltid full koll.

 

 Har du fått ett inkassokrav?

 Har du fått en påminnelse eller ett
kravbrev från oss? Logga in på mina sidor
eller kontakta oss för att diskutera ditt
ärende. Där kan vi hjäpa er med allt från
enkla frågor till att slutreglera er skuld.

 

 Får ni inte betalt? 

När en kund inte betalar orsakar
det ofta besvär. Ni riskerar inte bara
att förlora pengar, ni förlorar också
värdefull tid. Låt istället oss hjälpa er
med att säkerställa era fordringar.

 

 Kreditupplysningar 

Vi ger dig full koll på dina kunder,
leverantörer och konkurrenter. Att
inte veta vem du gör affärer med
kan orsaka onödiga kreditförluster.
Genom vår inloggning har du alltid koll.