Affärsjuridik


En modern juristbyrå i tiden

Vår verksamhet bygger på bred kunskap och en strävan att alltid bli bättre. Vi förespråkar en effektiv tvistelösning med ständig kontakt med våra klienter. Våra jurister är raka, tydliga och engagerade. Det är vad vi kallar affärsjuridik – rakt på sak. Vi är NordKapital – en modern juristbyrå som avdramatiserar mötet med juristen.

 

Raka, tydliga och engagerade

NordKapital har bedrivit sin affärsjuridiska del sedan 1994.
Genom många års erfarenheter och en ständig utveckling vill vi vara
det sjävklara valet för dig eller ditt företag. Vi erbjuder även
 paket i abonnemangsform. Detta gör att ni alltid kan budgetera
era kostnader. Det är vad vi kallar modern affärsjuridik. 
chess-strategy-chess-board-leadership-40796
14944862184385

 

Effektiv tvistelösning

Oavsett fråga, stor som liten, så har våra jurister kunskapen och
viljan att hjälpa er med just era problem. Ju tidigare du kommer i
kontakt med oss i din rättsprocess, desto billigare och mer
förmånligt blir det. Vi är med dig hela vägen, från enkla frågor
till komplexa domstolsförhandlingar. 
Affärsjuridik


En modern juristbyrå i tiden

Vår verksamhet bygger på bred
kunskap och en strävan efter att
alltid bli bättre. Vi förespråkar en
effektiv tvistelösning med ständig
kontakt med våra klienter. Våra
jurister är raka, tydliga och
engagerade. Det är vad vi kallar
affärsjuridik – rakt på sak.
Vi är NordKapital – en modern
juristbyrå som avdramatiserar
mötet med juristen.
chess-strategy-chess-board-leadership-40796


Raka, tydliga och engagerade

NordKapital har bedrivit sin
affärsjuridiska del sedan 1994.
Genom många års erfarenheter och
en ständig utveckling vill vi vara
det självklara valet för dig eller ditt
företag. Vi erbjuder även paket i 
abonnemangsform. Detta gör att ni
alltid kan budgetera era kostnader. 
Det är vad vi kallar modern affärsjuridik.


Effektiv tvistelösning

Oavsett fråga, stor som liten, så har
våra jurister kunskapen och viljan
att hjälpa er med just era problem.
Ju tidigare du kommer i kontakt med 
oss i din rättsprocess, desto billigare
och mer förmånligt blir det. Vi är med
dig hela vägen, från enkla frågor till 
komplexa domstolsförhandlingar.

Rättsområden

Affärsjuridik


NordKapital är inriktade på affärsjuridik. Vi erbjuder rådgivning i frågor som kan uppkomma i er dagliga
verksamhet. Vårt mål är att erbjuda optimala lösningar för de frågor och utmaningarsom ni i er verksamhet
ställs inför. Våra jurister är raka, tydliga och engagerade. Välkommen till en modern affärsjuridisk byrå.
Ansvarig jurist: Niklas Borg

Processrätt


NordKapital har mångårig vana inom civilrätten, Genom engagemang, kunskap och hängivenhet
biträder vi er de tvister som kan uppkomma. Vi har framgångsrikt företrätt klienter inom våra
rättsområden. Vi har den kompetens och erfarenhet somkrävs för att uppnå ett bra resultat.

Entrepenad- och konsulträtt


Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare/byggherre. Även
förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material
till ett bygge. I ett vidare perspektiv faller även avtalsförhållandet med den tekniska konsulten in.
NordKapital har stor kompetens och erfarenhet av att tolka byggbranschens standardavtal på området
(AB 04/ABT 06/ ABK 09, ABS 09 m fl).
NordKapital biträder såväl beställare/byggherrar, entreprenörer som tekniska konsulter löpande under
hela processen. Vi har även stor kunskap och erfarenhet av tvistelösningar inom området.
Flertalet av tvister mellan beställare och entreprenör grundar sig i avsaknaden av avtal. Vikten av att
upprätta skrivtligt avtal kan inte nog påtalas. Som klient till oss på NordKapital har du tillgång till en rad avtalsmallar.

Fastighetsöverlåtelse

En fastighetsöverlåtelse är ofta en stor affär för klienten. Det är fråga om betydande tillgångar
som byter ägare varför man bör ställa höga krav på den juridiska hanteringen. Vid överlåtelse
av fast egendom finns specifika regelverk som bör uppmärksamma i samband med transaktionerna.
NordKapitals medarbetare har lång erfarenhet av att biträda både säljare och köpare vid fastighetsöverlåtelser.
NordKapital bistår också regelbundet klienter i förhandlingar och tvister på grund av påstådda fel i
förvärvad fastighet, dröjsmål med betalning, krav från tredje man etc. Mer vanligt blir att uppmärksamma
fastighetsmäklares och besiktningsmäns eventuella ansvar.

Hyresrätt

NordKapital har många års erfarenhet av att biträda i hyresfrågor. Det kan gälla allt från att upprätta
hyresavtal för bostad eller lokal till att agera som ombud i hyrestvister. Vi biträder både fastighetsägare
och hyresgäster bl a i frågor rörande:
– upprättande av hyresavtal för både bostad och lokal
– uppsägning för villkorsändring och avflyttning
– hyresförhandling och medling
– förverkande
– överlåtelse
Vi företräder er vid medlingstvister, förlängningstvister och andra ärenden som handläggs av hyresnämnden. 

Arrenderätt

Otydliga arrendeavtal och oenighet om arrendeavgiften är exempel på problem som kan leda till utdragna tvister.
Vi har gedigen kunskap i hur dessa frågor kan lösas och mångårig erfarenhet av att hjälpa till
med skilda typer av arrenden. Vi biträder i allt från tecknande av arrendeavtal till hanteringen
av de frågor som uppstår under eller vid upphörandet av arrendetiden.

Bolags- och associationsrätt


NordKapital erbjuder kvalificerad rådgivning inom aktiebolagsrätt och firmarätt. Vi hanterar ärenden
avseende bl.a. bolagsbildning, avtal mellan ägarna, nyemission av aktier, minskning av aktiekapital, och
fusion. Med många års samlad erfarenhet är vi en stark samarbetspartner inom dessa områden.
Vår långa erfarenhet av aktiebolagsrättsliga frågor i kombination med god kunskap kan vi ge korrekt
och snabb service i alla ärenden.
Arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi ger våra klienter råd i alla de frågor som rör anställningsförhållanden oavsett om det rör sig om privat eller offentlig verksamhet. Förutom att biträda vid arbetsrättsliga förhandlingar kan vi bl.a. hjälpa till med följande: – Upprätta anställningsavtal – Biträda vid uppsägningar, varsel och omorganisationer – Biträda/ge råd då er personal skall tjänstgöra utlomlands
Som klient till NordKapital erhåller du en rad avtalsmallar som underlättar och säkerställer ert arbete.