Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leoKlicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo

 

Raka, tydliga och engagerade

NordKapital har bedrivit sin affärsjuridiska del sedan 1994. Genom många års erfarenheter och en ständig utveckling vill vi vara det sjävklara valet för dig eller ditt företag. Vi avdramatiserar mötet med juristen och är alltid rakt på sak. Det är vad vi kallar riktig affärsjuridik.

 

Raka, tydliga och engagerade

NordKapital har bedrivit sin affärsjuridiska del sedan 1994. Genom många års erfarenheter och en ständig utveckling vill vi vara det sjävklara valet för dig eller ditt företag. Vi avdramatiserar mötet med juristen och är alltid rakt på sak. Det är vad vi kallar riktig affärsjuridik.

Affärsjuridik

En modern juristbyrå i tiden

Vår verksamhet bygger på bred kunskap och en strävan att alltid bli bättre. Vi förespråkar en effektiv tvistelösning med ständig kontakt med våra klienter. Våra jurister är raka, tydliga och engagerade. Det är vad vi kallar affärsjuridik – rakt på sak. Vi är NordKapital – en modern juristbyrå som avdramatiserar mötet med juristen.

 

Raka, tydliga och engagerade

NordKapital har bedrivit sin affärsjuridiska del sedan 1994. Genom många års erfarenheter och en ständig utveckling vill vi vara det sjävklara valet för dig eller ditt företag. Vi erbjuder även
 paket i abonnemangsform. Detta gör att ni alltid kan budgetera
era kostnader. Det är vad vi kallar modern affärsjuridik.

 

Effektiv tvistelösning

Oavsett fråga, stor som liten, så har våra jurister kunskapen och
viljan att hjälpa er med just era problem. Ju tidigare du kommer i
kontakt med oss i din rättsprocess, desto billigare och mer
förmånligt blir det. Vi är med dig hela vägen, från enkla frågor
till komplexa domstolsförhandlingar.

En modern juristbyrå i tiden

Vår verksamhet bygger på bred
kunskap och en strävan efter att
alltid bli bättre. Vi förespråkar en
effektiv tvistelösning med ständig
kontakt med våra klienter. Våra
jurister är raka, tydliga och
engagerade. Det är vad vi kallar
affärsjuridik – rakt på sak.

Vi är NordKapital – en modern
juristbyrå som avdramatiserar
mötet med juristen.

 Raka, tydliga och engagerade

NordKapital har bedrivit sin
affärsjuridiska del sedan 1994.
Genom många års erfarenheter och
en ständig utveckling vill vi vara
det självklara valet för dig eller ditt
företag. Vi erbjuder även paket i 
abonnemangsform. Detta gör att ni
alltid kan budgetera era kostnader. 
Det är vad vi kallar modern affärsjuridik.

 Effektiv tvistelösning

Oavsett fråga, stor som liten, så har
våra jurister kunskapen och viljan
att hjälpa er med just era problem.
Ju tidigare du kommer i kontakt med 
oss i din rättsprocess, desto billigare
och mer förmånligt blir det. Vi är med
dig hela vägen, från enkla frågor till 
komplexa domstolsförhandlingar.

Rättsområden

Affärsjuridik


NordKapital är inriktade på affärsjuridik. Vi erbjuder rådgivning i frågor som kan uppkomma i er dagliga verksamhet. Vårt mål är att erbjuda optimala lösningar för de frågor och utmaningar som ni i er verksamhet ställs inför. Våra jurister är raka, tydliga och engagerade. Välkommen till en modern affärsjuridisk byrå.
Kontakta oss: support@nordkapital.se
Ansvarig: Niklas Borg, +46 (0) 705 905 887

Processrätt


NordKapital har mångårig vana inom civilrätten, Genom engagemang, kunskap och
hängivenhet biträder vi er de tvister som kan uppkomma. Vi har framgångsrikt
företrätt klienter inom våra rättsområden. Vi har den kompetens och erfarenhet som
krävs för att uppnå ett bra resultat.
Kontakta oss: support@nordkapital.se
Ansvarig: Niklas Borg, +46 (0) 705 905 887

Entrepenad- och konsulträtt


Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare/byggherre. Även förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge. I ett vidare perspektiv faller även avtalsförhållandet med den tekniska konsulten in. NordKapital har stor kompetens och erfarenhet av att tolka byggbranschens standardavtal på området (AB 04/ABT 06/ ABK 09, ABS 09 m fl).
NordKapital biträder såväl beställare/byggherrar, entreprenörer som tekniska konsulter löpande under hela processen. Vi har även stor kunskap och erfarenhet av tvistelösningar inom området.
Flertalet av tvister mellan beställare och entreprenör grundar sig i avsaknaden av avtal. Vikten av att upprätta skrivtligt avtal kan inte nog påtalas. Som klient till oss på NordKapital har du tillgång till en rad avtalsmallar.
Kontakta oss: support@nordkapital.se

Fastighetsöverlåtelse

En fastighetsöverlåtelse är ofta en stor affär för klienten. Det är fråga om betydande tillgångar som byter ägare varför man bör ställa höga krav på den juridiska hanteringen. Vid överlåtelse av fast egendom finns specifika regelverk som bör uppmärksamma i samband med transaktionerna. NordKapitals medarbetare har lång erfarenhet av att biträda både säljare och köpare vid fastighetsöverlåtelser.
NordKapital bistår också regelbundet klienter i förhandlingar och tvister  på grund av påstådda fel i förvärvad fastighet, dröjsmål med betalning, krav från tredje man etc. Mer vanligt blir att uppmärksamma fastighetsmäklares och besiktningsmäns eventuella ansvar.

Hyresrätt

NordKapital har många års erfarenhet av att biträda i hyresfrågor. Det kan gälla allt från att upprätta hyresavtal för bostad eller lokal till att agera som ombud i hyrestvister. Vi biträder både fastighetsägare och hyresgäster bl a i frågor rörande:
upprättande av hyresavtal för både bostad och lokal
uppsägning för villkorsändring och avflyttning
hyresförhandling och medling
förverkande
överlåtelse
Vi företräder er vid medlingstvister, förlängningstvister och andra ärenden som handläggs av hyresnämnden. 

Arrenderätt

Otydliga arrendeavtal och oenighet om arrendeavgiften är exempel på problem som kan leda till utdragna tvister.
Vi har gedigen kunskap i hur dessa frågor kan lösas och mångårig erfarenhet av att hjälpa till med skilda typer av arrenden. Vi biträder i allt från tecknande av arrendeavtal till hanteringen av de frågor som uppstår under eller vid upphörandet av arrendetiden.
Kontakta oss: support@nordkapital.se

Bolags- och associationsrätt


NordKapital erbjuder kvalificerad rådgivning inom aktiebolagsrätt och firmarätt. Vi hanterar ärenden avseende bl.a. bolagsbildning, avtal mellan ägarna, nyemission av aktier, minskning av aktiekapital, och fusion. Med många års samlad erfarenhet är vi en stark samarbetspartner inom dessa områden.
Vår långa erfarenhet av aktiebolagsrättsliga frågor i kombination med god kunskap kan vi ge korrekt och snabb service i alla ärenden.
Kontakta oss: support@nordkapital.se

Arbetsrätt


Arbetsrätten är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi ger våra klienter råd i alla de frågor som rör anställningsförhållanden oavsett om det rör sig om privat eller offentlig verksamhet. Förutom att biträda vid arbetsrättsliga förhandlingar kan vi bl.a. hjälpa till med följande:
Upprätta anställningsavtal
Biträda vid uppsägningar, varsel och omorganisationer
Biträda/ge råd då er personal skall tjänstgöra utlomlands
Som klient till NordKapital erhåller du en rad avtalsmallar som underlättar och säkerställer ert arbete.

Kontakta oss: support@nordkapital.se